Brúsenie balzy

brusenie_balzy

Povrchovú úpravu plátkov balzy robíme brúsením a hoblovaním s presnosťou 0,05 mm.