Bazár

Model Frajer

kompletne osadený a letuschopný
Cena: 199,-€ (2 kusy)

Model EAGLE F3B

nelietaný
Cena: 399,-€ (1 kus)